แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด

ศูนย์แปลภาษา แปลทูยู (Plae2you Translation Center)


แปลภาษา แปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ ทุกประเภท
งานแปลคุณภาพ ในราคาประหยัด เริ่มต้น 150 บาท/หน้า
โทร: 081-7022-948 E-mail: plae2you@gmail.com
ID Line: plae2you

รับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองการแปล

ศูนย์แปลภาษา แปลทูยูของเรา รับแปลเอกสารราชการ พร้อมรับรองการแปล แปลราคาถูก เอกสารที่เราให้บริการแปลเช่นเอกสารขอวีซ่า มนการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อท่องเที่ยว เรียนต่อ แต่งงาน หรือ Green card

นอกจากนี้ ศูนย์แปลเอกสาร ของเรายังมีบริการ ยื่นรับรองเอกสารที่กรมการกงสุล  ยื่นรับรองเอกสารที่สถานทูตต่างๆ ในประเทศไทย

รับแปลเอกสารราชการ ทุกประเภท และบริการ รับรองเอกสาร โดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

งานแปลเอกสารราชการที่ให้บริการบ่อย (พร้อมรับรองการแปล)

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • ใบเปลี่ยนชื่อ
 • ใบเปลี่ยนนามสกุล
 • สูติบัตร, ใบเกิด
 • โฉนดที่ดิน
 • ทะเบียนสมรส
 • ใบสำคัญสมรส
 • สัญญาการสมรส
 • ทะเบียนหย่า
 • ใบสำคัญหย่า
 • หนังสือรับรองโสด
 • หนังสือรับรองสถานะภาพ
 • หนังสือรับรองบุตร
 • หนังสือรับรองบริษัท, ห้างหุ้นส่วน
 • Transcript , ใบเกรด, ใบรายงานผลการเรียน
 • รายงานงบการเงิน, รายงานประจำปี
 • หนังสือรับรองต่างๆ
 • ใบแจ้งความ คดีความต่างๆ
 • ใบรับรองแพทย์

***และเอกสารราชการอื่นๆ หากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ที่ 081-7022-948 หรือที่อีเมล์ plae2you@gmail.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ

หมายเหตุ : การรับรองคำแปลเป็นการ รับรองคำแปลถูกต้อง จากนักแปลเอกสารของทางศูนย์แปลค่ะ หากท่านต้องการให้รับรองเอกสารที่กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หรือสถานทูตต่างๆ กรุณาดูรายละเอียดต่อไปนี้ค่ะ

ทำไมต้องมีการรับรองเอกสารหลังจากแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ?

สาเหตุที่ต้องมีการรับรองเอกสารหลังจากแปลเอกสารเรียบร้อยแล้ว ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ…..คือเอกสารที่แปลเสร็จแล้วนั้นนอกจากจะได้รับการรับรองคำแปลถูกต้องจากนักแปลแล้ว ยังต้องมีการนำไปรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อให้เอกสารที่แปลแล้วสามารถใช้ได้อย่างเป็นทางการในการติดต่อกับหน่วยงานราชการทั้งในและต่างประเทศได้ค่ะ ซึ่งเอกสารสำคัญที่จะนำไปใช้อ้างอิงหรือการติดต่อในต่างประเทศ จะต้องผ่านการรับรองจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศเสมอจึงจะได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมาย และเช่นเดียวกันค่ะ เอกสารที่ทำในต่างประเทศหรือออกให้โดยทางการของต่างประเทศจะต้องผ่านการรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นก่อนแล้วจึงจะสามารถนำมาแปลเอกสารเป็นภาษาไทยได้จากนั้นนำไปให้กระทรวงการต่างประเทศรับรอง ทางการไทยจึงจะยอมรับว่าเอกสารนั้นเป็นเอกสารที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว  ทางศูนย์แปลเอกสารของเราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในจุดนี้และมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่งที่จะให้บริการรับดำเนินเรื่องเพื่อรับรองเอกสาร ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตต่างๆในกรุงเทพฯ  และบริการรับส่งเอกสารของท่านตามสถานที่ที่ท่านสะดวก ซึ่งบริการนี้จะช่วยทำให้ท่านประหยัดทั้งเวลาอันมีค่า และค่าใช้จ่าย ลดความยุ่งยาก และท่านรอรับเอกสารที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานได้เลยค่ะ  และเรามีนโยบายที่ทำให้ท่านไว้วางใจและมั่นใจได้ว่าเอกสารสำคัญและข้อมูลความลับของท่านทางศูนย์แปลเอกสาร แปลทูยูจะดูแลรักษา ไว้เป็นอย่างดีที่สุดค่ะ

การรับรองเอกสารโดยกองสัญชาติและนิติกรณ์  กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารจำเป็นที่ต้องนำไปรับรอง

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
 2. เอกสารต้นฉบับตัวจริง พร้อมกับสำเนา 1 ชุด
 3. เอกสารที่แปลแล้ว
 4. (กรณี)ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนให้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจแนบไปด้วยค่ะ (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 5. มีค่าธรรมเนียมรับรองเอกสารโดยกงสุล ฉบับละ 200 บาทค่ะ (กรณีรับรองเอกสารด่วน ฉบับละ 400 บาท)

***สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แปลเอกสาร แปลทูยู โทร 081-7022-948 เรายินดีให้คำปรึกษาค่ะ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ค่าบริการ แปลเอกสารราชการ เริ่มต้นที่ 200 บาท

-แปลและรับรองเอกสารราชการ 200 – 500 บาท  (ขึ้นอยู่กับประเภทและจำนวนของเอกสาร)

-ดำเนินการยื่นรับรองกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศครั้ง 1,000 บาท (เหมาจ่าย จนแล้วเสร็จภารกิจค่ะ)

-ค่าบริการรับส่งเอกสารแนวรถไฟฟ้า 150 บาท หรือสถานที่ที่ท่านสะดวก (กรณีนี้ราคาค่าจัดส่งคิดตามระยะทาง)

-ค่าบริการส่ง EMS ในประเทศ ครั้งละ 50-100 บาท (ขึ้นกับปริมาณน้ำหนัก)

 

สโลแกน: “งานคุณภาพ ราคายุติธรรม ส่งด่วนทันใจ”
***แปลภาษา แปลเอกสารราชการ ราคาถูก โทร 081-7022-948

Copyright 2014 © แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด. All rights reserved.