แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด

ศูนย์แปลภาษา แปลทูยู (Plae2you Translation Center)


แปลภาษา แปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ ทุกประเภท
งานแปลคุณภาพ ในราคาประหยัด เริ่มต้น 150 บาท/หน้า
โทร: 081-7022-948 E-mail: plae2you@gmail.com
ID Line: plae2you

การทำงานทุกงานมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ แม้ว่าเราจะเป็นคนจ้างงานและจ่ายเงินก็ตาม เพราะไม่มีอะไรประกันแน่นอนได้ว่างานที่เราจ้างนั้นจะสำเร็จทุกครั้งไป อาจจะเปิดปัญหาต่างๆมากมาย ซึ่งปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นก็มีคร่าวๆดังนี้

  1. ทิ้งงาน ไม่ว่าจะจ่ายค่าจ้างไปแล้วหรือยังไม่ได้จ่าย การโดนผู้ให้บริการทิ้งงาน มันจะเป็นปัญหาที่ทำให้เสียเวลา เพราะมีการคุยและอธิบายแล้ว แทนที่จะได้งานเมื่อครบกำหนดเวลา แต่กับต้องเสียเวลาไปเพราะโดนทิ้งงาน โทรตามก็โดนปิดเครื่องหรือไม่รับสาย อาจจะทำให้หงุดหงิดและเสียเวลาไปมากพอสมควรเลย และถ้าจ่ายเงินไปแล้วจำนวนเต็มหรือมัดจำไปบ้างส่วนก็จะทำให้เสียเวลาและเสียเงินอีกด้วย ฉะนั้นเวลาจ้างงานครั้งแรก ควรที่จะลองทดสอบผู้บริการนั้นดูก่อน จะได้ไม่เจ็บตัวหรือเสียเวลาไปเปล่าๆ
  2. ส่งงานช้ากว่ากำหนด งานอาจจะเร่งด่วนหรือมีการการกำหนดวันและเวลาไว้แล้ว แต่ผู้ให้บริการกลับส่งงานล่าช้ากว่ากำหนด ถ้าเป็นงานเร่งด่วนมันจะเป็นปัญหามากๆเลย ถ้าเป็นงานที่ไม่เร่งด่วนแต่ได้รับงานล่าช้ากว่าที่กำหนด อาจจะทำให้เราหงุดหงิดได้ง่ายๆเลย
  3. งานไม่ได้คุณภาพ ถ้าไปเจอผู้ให้บริการที่ไม่มีประสบการณ์หรือไม่เชี่ยวชาญในงานที่จ้างแปลเอกสาร ก็อาจจะทำให้งานออกมาคุณภาพแย่กว่าที่ควรเป็น มันจะเป็นปัญหาภายหลังได้
  4. โกงเงินค่าจ้าง ข้อนี้เป็นปัญหาร้ายแรงเลย ไม่ใช่แค่เสียเงินอย่างเดียว ยังต้องเสียเวลาและเสียความรู้สึกอีกด้วย
  5. ราคาแพงเกิน อาจจะได้งานที่ไม่คุ้มกับราคาที่ได้จ้างไป
  6. ราคาถูกเกิน ได้งานที่คุณภาพต่ำ เพราะเลือกราคาและผู้ให้บริการไม่เหมาะสม
  7. งานตกหล่น อาจจะต้องจ้างงานที่มีจำนวนมาก ทำให้ผู้ให้บริการที่จัดการเรื่องงานไม่ดี อาจจะทำให้งานนั้นมีการตกหล่นได้
  8. คุยงานไม่รู้เรื่อง อาจจะเป็นเพราะผู้ให้บริการไม่มีประสบการณ์ ไม่เชี่ยวชาญ ทำให้ต้องเสียเวลาในการคุยงานและตามงาน
  9. ผู้ให้บริการแย่ อาจจะไปเจอผู้ให้บริการที่พูดจาไม่ดี ใส่อารมณ์ ไม่รับผิดชอบงาน ส่งงานล้าช้า หลอกลวง โกหก ไม่ซื่อสัตย์

ปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ถ้าหากลองใช้บริการกับทาง แปลทูยู เพราะทางเราเห็นปัญหาเหล่านี้ จึงไม่อยากทำให้มันเกิดขึ้นกับทางลูกค้าอย่างแน่นอน เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่จะเกิดกับลูกค้าฝ่ายเดียวเท่านั้น มันยังเป็นปัญหาในภายหลังกับผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน ชื่อเสียงของผู้ให้บริการอาจจะเสียหายได้ หากบริการลูกค้าไม่ดีพอเท่าที่ควร

Comments are closed.

Copyright 2014 © แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด. All rights reserved.