แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด

ศูนย์แปลภาษา แปลทูยู (Plae2you Translation Center)


แปลภาษา แปลเอกสาร แปลเอกสารราชการ ทุกประเภท
งานแปลคุณภาพ ในราคาประหยัด เริ่มต้น 150 บาท/หน้า
โทร: 081-7022-948 E-mail: plae2you@gmail.com
ID Line: plae2you

เพื่อให้ทางลูกค้าเข้าใจวิธีการใช้บริการแปลเอกสาร กับแปลทูยู ได้มากขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ที่จะทำให้มีความสะดวกรวดเร็วต่อการทำงานทั้ง 2 ฝ่าย จึงจัดทำบทความสรุปเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการแปลเอกสาร กับแปลทูยู เพื่อสรุปและอธิบายให้ทางลูกค้าได้เข้าใจหลักขั้นตอนมากขึ้น จะได้รับงานบริการคุณภาพอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขั้นตอนในการใช้บริการแปลเอกสาร 6 ข้อที่ได้อธิบายไว้ที่หน้า วิธีการใช้บริการ เป็นการอธิบายขั้นตอนโดยละเอียด

อธิบายแบบสรุปสั้นๆ

  1. ทางลูกค้าโทรสอบถามผ่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นก่อน
  2. ทางลูกค้าส่งรายละเอียดงานที่จะจ้างผ่านทางอีเมล์ e-mail : plae2you@gmail.com
  3. ทางแปลทูยูจะประเมินราคาและติดต่อกลับไปยังลูกค้าเพื่อแจ้งราคาและแจ้งกำหนดวันเวลาส่งงาน
  4. ทางลูกค้ายืนยันว่าต้องการแปลเอกสารหรือไม่ โดยยืนยันผ่านทาง email: plae2you@gmail.com หรือ โทรศัพท์: 081-7022-948
  5. ทางลูกค้าชำระเงิน ค่าบริการแปลเอกสาร โดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ตามขั้นตอนการชำระเงินที่หน้า วิธีชำระเงิน
  6. ทางแปลทูยูรอรับการแจ้งยืนยันการโอนเงินและตรวจสอบยอดเงินที่เข้ามาเรียบร้อย แล้วจะเริ่มดำเนินการแปลเอกสารทันที
  7. ทางแปลทูยูทำการแปลเอกสารเสร็จเรียบร้อย ทางแปลทูยูจะส่งงานทางอีเมล์ โดยส่งไฟล์ในรูปแบบเอกสาร Microsoft word (doc.) ที่จัดหน้าเสร็จสมบรูณ์ เหมือนต้นฉบับมากที่สุด พร้อมใช้งานได้ทันที หรือรูปแบบอื่นตามที่ตกลง

หวังว่าบทความนี้จะทำให้ทางลูกค้าได้เข้าใจขั้นตอนวิธีการใช้บริการแปลเอกสาร กับแปลทูยู ได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ให้กับทั้ง 2 ฝ่าย ทางฝ่ายลูกค้าก็จะได้งานเร็วขึ้น จัดการงานได้สะดวกขึ้นเพราะทำเป็นขั้นตอน ทางฝ่ายแปลทูยูก็จะบริการได้เร็วขึ้นด้วย ซึ่งถ้าหากทางลูกค้าพบความไม่สะดวกต่อขั้นตอนที่ได้กล่าวมา ทางลูกค้าสามารถแจ้งบอกเข้ามากับทางแปลทูยูได้ เพื่อการปรับปรุงบริการให้ดีขึ้น

Comments are closed.

Copyright 2014 © แปลทูยูบริการ แปลภาษา แปลเอกสารราชการ งานแปลคุณภาพในราคาประหยัด. All rights reserved.